Goedkeuringsbesluit Besluit Afwijking gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 29-06-2004 t/m 31-12-2005

Goedkeuringsbesluit Besluit Afwijking gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 77a, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Goedkeuring te verlenen aan het Besluit Afwijking van het gemiddeld premiepercentage basispremie WAO 2004 van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen van 14 juni 2004.

Den Haag, 29 juni 2004

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina