Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 2004-2005

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 31-07-2004 t/m 31-07-2006

Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 2004-2005

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Indexering goa schooljaar 2004-2005

[Vervallen per 01-08-2006]

Per 1 augustus 2004 wordt ten behoeve van het schooljaar 2004-2005 het bedrag van de specifieke uitkering GOA, bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van het Besluit van 5 februari 2002, houdende de berekening van de specifieke uitkering aan gemeenten voor de bestrijding van onderwijsachterstanden en de criteria voor toekenning van een dergelijke specifieke uitkering, verhoogd met 1,8 procent.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt met toelichting in het Gele katerngeplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Indexering specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (goa) 2004-2005.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina