Besluit beëindiging vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

[Regeling vervallen per 30-06-2005.]
Geldend van 27-06-2004 t/m 29-06-2005

Besluit van de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 25 juni 2004, nr. 5290955/04/DVB, houdende beëindiging van het vertrekmoratorium voor asielzoekers afkomstig uit Centraal-Irak

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

Gelet op artikel 45, lid 4 van de Vreemdelingenwet 2000;

Overwegende dat het besluit tot instelling van een vertrekmoratorium voor vreemdelingen afkomstig uit Centraal-Irak van 27 juni 2003, waarvan de geldigheidsduur is verlengd op 1 februari 2004, wordt ingetrokken.

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 30-06-2005]

In dit besluit wordt verstaan onder Centraal-Irak: het deel van de Republiek Irak dat onder bestuur en effectieve controle van de CPA staat. Tot dit deel behoren Midden- en Zuid-Irak met uitsluiting van Noord-Irak.

In dit besluit wordt verstaan onder Noord-Irak: het deel van de Republiek Irak dat thans onder de effectieve controle staat van de Koerdische partijen in het noorden van het land, zijnde het gebied dat voorafgaande aan de militaire interventie in Irak in de lente van 2003, onttrokken was aan het gezag van het voormalige Baath-regime. De Republiek Irak wordt gevormd door Noord- en Centraal-Irak.

Artikel 3

[Vervallen per 30-06-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 27 juni 2004.

De

Minister

voor Vreemdelingenzaken en Integratie

M.C.F. Verdonk

Terug naar begin van de pagina