Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden

[Regeling vervallen per 26-08-2005.]
Geldend van 03-07-2004 t/m 25-08-2005

Regeling van de Minister van Justitie van 23 juni 2004, nr. 5293138/504/EY, houdende vaststelling van model machtiging tot binnentreden

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2004

De

Minister

van Justitie

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina