Tweede regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2005.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 31-12-2004

Tweede regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2004

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 56, eerste lid, van de Wet op het notarisambt;

Besluit:

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling is van toepassing op verzoeken aan de voorzitter van de kamer van toezicht om toewijzing van een notaris ten aanzien waarvan een beslissing wordt genomen op of na de datum van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tweede regeling notariële tarieven familiepraktijk minderdraagkrachtigen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2004

De

Minister

voornoemd,
namens deze:

plv. Directeur-Generaal Wetgeving Rechtspleging en Rechtsbijstand

,

G.N. Roes

Terug naar begin van de pagina