Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Milieubeheer over de periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)

[Regeling vervallen per 26-04-2009.]
Geldend van 19-08-2004 t/m 25-04-2009

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Milieubeheer over de periode vanaf 1945 (Minister van Defensie)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Defensie,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 7 januari 2004, nr. arc-2003.6517/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 21 juni 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Defensie,
namens deze:

plv. Secretaris-Generaal

,

M.W. Gout

Terug naar begin van de pagina