Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-09-2010.]
Geldend van 01-09-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit taken staatssecretaris Van Hoof

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 46, tweede lid, van de grondwet en artikel 3 van de Wet van 25 januari 1951 (Stb. 24), houdende nadere voorzieningen in verband met de invoering van de ambten van minister zonder portefeuille en van staatssecretarissen;

mede gelet op het Koninklijk besluit van 17 juni 2004, nr. 04.002427 waarbij de heer H.A.L. van Hoof benoemd is tot Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Besluit:

Staatssecretaris de heer H.A.L. van Hoof is, binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, meer in het bijzonder belast met aangelegenheden betreffende de arbeidsmarkt, de arbeidsomstandigheden, de bijstand, de volksverzekeringen, de sociale werkvoorziening, handhavingsbeleid en fraudebestrijding.

Den Haag, 21 juni 2004

De

Minister

voornoemd,

A.J. de Geus

Terug naar begin van de pagina