Vaststellingsregeling bedragen, verdeelsleutels en bandbreedtes 2004 Regeling bekostiging financieel toezicht

[Regeling vervallen per 01-07-2012.]
Geldend van 30-06-2004 t/m 30-06-2012

Regeling van de Minister van Financiën van 21 juni 2004, nr. FM 2004-00779 M, tot vaststelling van de bedragen voor 2004, bedoeld in de artikelen 14, tweede lid, 17, tweede lid, 19, tweede lid, en 22, eerste lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht

§ 1. Begrippen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2012]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. de Autoriteit Financiële Markten: de Stichting Autoriteit Financiële Markten;

  • b. de Nederlandsche Bank: De Nederlandsche Bank N.V.;

  • c. Pensioen- & Verzekeringskamer: de Stichting Pensioen- & Verzekeringskamer.

§ 2. Onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2012]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten staande instellingen betreft, vastgesteld op:

§ 3. Onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande instellingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 7

[Vervallen per 01-07-2012]

De hoogte van het bedrag, bedoeld in artikel 22, tweede lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht wordt, voor zover het onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande instellingen betreft, vastgesteld op € 0.

§ 4. Onder toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer staande instellingen

[Vervallen per 01-07-2012]

Artikel 8

[Vervallen per 01-07-2012]

Het minimumbedrag, bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Regeling bekostiging financieel toezicht, wordt, voor zover het onder toezicht van de Pensioen- & Verzekeringskamer staande verzekeraars betreft, vastgesteld op € 681.

Artikel 10

[Vervallen per 01-07-2012]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 juni 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Bijlage I. , behorende bij artikel 3

[Vervallen per 01-07-2012]

subcategorie

maatstaf

bandbreedte

verdeelsleutel

beleggingsinstellingen waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen is verleend

balanstotaal

voor gedeelte balanstotaal

van € 0 tot € 450 000

€ 13,00 met opslag van:

€ 4 200 voor toezicht financiële bijsluiter;

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

       
   

voor gedeelte balanstotaal

van € 450 000 tot € 900 miljoen

€ 13,00 per € 450 000 balanstotaal

       
   

voor gedeelte balanstotaal

vanaf € 900 miljoen

€ 0

       

in Nederland gevestigde

het aantal in Nederland

1 persoon

€ 0

effecteninstellingen waaraan

werkzame personen dat door

   

een vergunning is verleend als

die instellingen belast is

   

bedoeld in artikel 7, eerste lid,

met het verrichten van

> 1 persoon

€ 600 per persoon

van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 die voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

transacties in effecten

   
       

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid,

het aantal in Nederland gevestigde effectencliënten

voor gedeelte effecten-

cliënten 0–10 000

€ 1,75 per effectencliënt met een opslag van € 0,02 per effectencliënt voor toezicht financiële bijsluiter

van de Wet toezicht

     

effectenverkeer 1995 die niet voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

 

voor gedeelte effecten-

cliënten > 10 000

€ 1,00 per effectencliënt met een opslag van € 0,01 per effectencliënt voor toezicht financiële bijsluiter

       

kredietinstellingen of financiële instellingen die ingevolge

het aantal effectenrekeningen in Nederland van die

voor gedeelte effecten-

rekeningen 1 tot 10 000

€ 6,25 per effectenrekening

artikel 7, tweede lid, aanhef en

instellingen

   

onder h, van de Wet toezicht

     

effectenverkeer 1995 als effecteninstelling diensten mogen aanbieden of verrichten.

 

voor gedeelte effecten-

rekeningen

> 10 000–100 000

€ 1,20 per effectenrekening

       
   

voor gedeelte effecten-

rekeningen > 100 000

€ 0,60 per effectenrekening

       

schadeverzekeraars die niet uitsluitend grote risico’s verzekeren

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen van € 0 tot € 1 000

€ 0

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen

van € 1 000 tot € 1 000 000

€ 100 met een opslag van

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen

van € 1 000 000 tot € 1 miljard

€ 5,50 per € 1 miljoen premie-inkomen

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen vanaf € 1 miljard

€ 0

       

schadeverzekeraars die uitsluitend grote risico’s verzekeren

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen € 0 – € 1 000

€ 0

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 000 – € 1 000 000

€ 100 met een opslag van

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 1 000 000

€ 0

       

levensverzekeraars

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen € 0 – € 1 000

€ 0

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 000 – € 1 000 000

€ 100 met een opslag van:

€ 60 voor toezicht financiële bijsluiter;

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen

> € 1 000 000 – € 500 miljoen

€ 31 per € 1 miljoen premie-inkomen met een opslag van

€ 60 per € 1 miljoen premie-inkomen voor toezicht financiële bijsluiter

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 500 miljoen

€ 0

       

natura-uitvaartverzekeraars

het bruto premie-inkomen in Nederland

voor het gedeelte premie-inkomen € 0 – € 1 000

€ 0

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 1000 – € 2000

€ 100 met een opslag van:

€ 0,48 voor toezicht financiële bijsluiter;

€ 2 400 voor effectentypisch gedragstoezicht

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 2000 – € 10 miljoen

€ 0,91 per € 1000 premie-inkomen met een opslag van

€ 0,48 per € 1000 premie-inkomen voor toezicht financiële bijsluiter

       
   

voor het gedeelte premie-inkomen > € 10 miljoen

€ 0

       

pensioenfondsen

het beheerd vermogen

bij beheerd vermogen van

€ 0 – € 100 miljoen

€ 1 200

       
   

bij beheerd vermogen van

> € 100 miljoen tot € 1 miljard

€ 2 300

       
   

bij beheerd vermogen van

> € 1 miljard tot € 5 miljard

€ 6 200

       
   

bij beheerd vermogen van

> € 5 miljard

€ 12 300

Bijlage II. , behorende bij artikel 6

[Vervallen per 01-07-2012]

subcategorie

maatstaf

bandbreedte

verdeelsleutel

beleggingsinstellingen

balanstotaal

voor gedeelte balanstotaal

€ 0 – € 900 000 000

€ 3,55 per € 450.000

       
   

voor gedeelte balanstotaal

> € 900 000 000

€ 0,00

       

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 die voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten;

het aantal in Nederland werkzame personen dat door die instellingen belast is met het verrichten van transacties in effecten

€ 325 per persoon

       

in Nederland gevestigde effecteninstellingen waaraan een vergunning is verleend als bedoeld in artikel 7, eerste lid,

het aantal in Nederland gevestigde effectencliënten

voor gedeelte effectencliënten

0 – 10 000

€ 4,50 per effectencliënt

van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 die niet voor eigen rekening in of vanuit Nederland effectendiensten aanbieden of verrichten

 

voor gedeelte effectencliënten

> 10 000

€ 3,10 per effectencliënt

       

geldtransactiekantoren

de totale waarde van de geldtransacties, bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet inzake de Geldtransactie-

voor gedeelte waarde geldtransacties

€ 0 – € 10 000 000

€ 0,75 per € 1000

 

kantoren, die geldtransactiekantoren ten behoeve van cliënten uitvoeren

voor gedeelte waarde geldtransacties

€ 10 000 000 – € 100 000 000

€ 0,26 per € 1000

       
   

voor gedeelte waarde geldtransacties

> € 100 000 000

€ 0

Terug naar begin van de pagina