Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2005.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 30-06-2005

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 19 juni 2004, nr. MJZ2004063819, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 juli 2004 tot en met 30 juni 2005 van de bedragen, genoemd in de artikelen 13, eerste lid, onderdelen a en b, 14, eerste lid, 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, 18, eerste lid, en 20, eerste en tweede lid, van de Huursubsidiewet, en de artikelen 8, eerste lid, 9, eerste lid, onderdelen a, c en d, 15, eerste lid, onderdelen a en b, 29, eerste lid, formule, en 31, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, en artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, van de inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, en van de bedragen waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, ten minste gelijk moet zijn (Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2004)

§ 1. Wijziging van de Huursubsidiewet

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2005]

De inkomensklassen, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 12.750

  2

  € 12.751

  € 12.900

  3

  € 12.901

  € 13.125

  4

  € 13.126

  € 13.350

  5

  € 13.351

  € 13.575

  6

  € 13.576

  € 13.800

  7

  € 13.801

  € 14.025

  8

  € 14.026

  € 14.250

  9

  € 14.251

  € 14.475

  10

  € 14.476

  € 14.700

  11

  € 14.701

  € 14.925

  12

  € 14.926

  € 15.150

  13

  € 15.151

  € 15.375

  14

  € 15.376

  € 15.600

  15

  € 15.601

  € 15.825

  16

  € 15.826

  € 16.275

  17

  € 16.276

  € 16.725

  18

  € 16.726

  € 17.175

  19

  € 17.176

  € 17.625

  20

  € 17.626

  € 18.075

  21

  € 18.076

  € 18.525

  22

  € 18.526

  € 18.700

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 16.225

  2

  € 16.226

  € 16.450

  3

  € 16.451

  € 16.675

  4

  € 16.676

  € 16.900

  5

  € 16.901

  € 17.125

  6

  € 17.126

  € 17.350

  7

  € 17.351

  € 17.575

  8

  € 17.576

  € 17.800

  9

  € 17.801

  € 18.025

  10

  € 18.026

  € 18.250

  11

  € 18.251

  € 18.475

  12

  € 18.476

  € 18.700

  13

  € 18.701

  € 18.925

  14

  € 18.926

  € 19.150

  15

  € 19.151

  € 19.375

  16

  € 19.376

  € 19.825

  17

  € 19.826

  € 20.275

  18

  € 20.276

  € 20.725

  19

  € 20.726

  € 21.175

  20

  € 21.176

  € 21.625

  21

  € 21.626

  € 22.075

  22

  € 22.076

  € 22.525

  23

  € 22.526

  € 22.975

  24

  € 22.976

  € 23.425

  25

  € 23.426

  € 23.875

  26

  € 23.876

  € 24.325

  27

  € 24.326

  € 24.775

  28

  € 24.776

  € 25.075

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  -

  € 12.650

  2

  € 12.651

  € 12.675

  3

  € 12.676

  € 12.900

  4

  € 12.901

  € 13.125

  5

  € 13.126

  € 13.350

  6

  € 13.351

  € 13.575

  7

  € 13.576

  € 13.800

  8

  € 13.801

  € 14.025

  9

  € 14.026

  € 14.250

  10

  € 14.251

  € 14.475

  11

  € 14.476

  € 14.700

  12

  € 14.701

  € 14.925

  13

  € 14.926

  € 15.150

  14

  € 15.151

  € 15.375

  15

  € 15.376

  € 15.600

  16

  € 15.601

  € 16.050

  17

  € 16.051

  € 16.500

  18

  € 16.501

  € 16.625

  en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Ondergrens

  Bovengrens

  1

  € 15.850

  2

  € 15.851

  € 15.900

  3

  € 15.901

  € 16.125

  4

  € 16.126

  € 16.350

  5

  € 16.351

  € 16.575

  6

  € 16.576

  € 16.800

  7

  € 16.801

  € 17.025

  8

  € 17.026

  € 17.250

  9

  € 17.251

  € 17.475

  10

  € 17.476

  € 17.700

  11

  € 17.701

  € 17.925

  12

  € 17.926

  € 18.150

  13

  € 18.151

  € 18.375

  14

  € 18.376

  € 18.600

  15

  € 18.601

  € 18.825

  16

  € 18.826

  € 19.275

  17

  € 19.276

  € 19.725

  18

  € 19.726

  € 20.175

  19

  € 20.176

  € 20.625

  20

  € 20.626

  € 21.075

  21

  € 21.076

  € 21.525

  22

  € 21.526

  € 21.675

Artikel 5

[Vervallen per 01-07-2005]

De basishuren, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Huursubsidiewet, zijn:

 • a. voor eenpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 191,61

  2

  € 194,27

  3

  € 200,96

  4

  € 209,13

  5

  € 217,47

  6

  € 225,97

  7

  € 234,64

  8

  € 243,48

  9

  € 252,49

  10

  € 261,66

  11

  € 271,00

  12

  € 280,50

  13

  € 290,18

  14

  € 300,02

  15

  € 310,02

  16

  € 325,34

  17

  € 346,36

  18

  € 368,04

  19

  € 390,38

  20

  € 413,39

  21

  € 437,07

  22

  € 453,91

 • b. voor meerpersoonshuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 191,61

  2

  € 194,10

  3

  € 199,09

  4

  € 204,15

  5

  € 209,27

  6

  € 214,47

  7

  € 219,73

  8

  € 225,06

  9

  € 230,46

  10

  € 235,92

  11

  € 241,45

  12

  € 247,05

  13

  € 252,72

  14

  € 258,45

  15

  € 264,25

  16

  € 273,08

  17

  € 285,09

  18

  € 297,37

  19

  € 309,91

  20

  € 322,73

  21

  € 335,82

  22

  € 349,18

  23

  € 362,80

  24

  € 376,70

  25

  € 390,87

  26

  € 405,31

  27

  € 420,01

  28

  € 432,48

 • c. voor eenpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 189,79

  2

  € 190,26

  3

  € 194,78

  4

  € 203,06

  5

  € 211,51

  6

  € 220,14

  7

  € 228,94

  8

  € 237,92

  9

  € 247,07

  10

  € 256,40

  11

  € 265,90

  12

  € 275,57

  13

  € 285,43

  14

  € 295,45

  15

  € 305,65

  16

  € 321,28

  17

  € 342,74

  18

  € 356,81

  en

 • d. voor meerpersoonsouderenhuishoudens:

   

  Basishuur

  1

  € 187,98

  2

  € 188,67

  3

  € 192,35

  4

  € 198,47

  5

  € 204,69

  6

  € 211,00

  7

  € 217,42

  8

  € 223,93

  9

  € 230,54

  10

  € 237,26

  11

  € 244,07

  12

  € 250,98

  13

  € 257,99

  14

  € 265,10

  15

  € 272,31

  16

  € 283,31

  17

  € 298,32

  18

  € 313,73

  19

  € 329,54

  20

  € 345,74

  21

  € 362,34

  22

  € 373,63

Artikel 6

[Vervallen per 01-07-2005]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van de Huursubsidiewet, voor het subsidiejaar 2004/2005 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 750;

 • b. voor een meerpersoonshuishouden: € 16 225;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 650 en

 • d. voor een meerpersoonsouderenhuishouden: € 15 850.

§ 2. Wijziging van de Wet bevordering eigenwoningbezit

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 11

[Vervallen per 01-07-2005]

Het bedrag waaraan het rekeninkomen ingevolge artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de Wet bevordering eigenwoningbezit ten minste gelijk moet zijn, is per 1 juli 2004:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 750;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16 225 ;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 650 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 850.

Artikel 12

[Vervallen per 01-07-2005]

Het minimum-inkomensijkpunt, bedoeld in artikel 28 van de Wet bevordering eigenwoningbezit, per 1 juli 2004 is:

 • a. voor een eenpersoonshuishouden: € 12 750;

 • b. voor een tweepersoonshuishouden: € 16 225;

 • c. voor een eenpersoonsouderenhuishouden: € 12 650 en

 • d. voor een tweepersoonsouderenhuishouden: € 15 850.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-07-2005]

Artikel 16

[Vervallen per 01-07-2005]

 • 2 Indien het bij koninklijke boodschap van 11 maart 2004 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Huursubsidiewet (verhoging van het gedeelte van de rekenhuur dat voor rekening van de huurder blijft) (Kamerstukken II 2003/04, 29 463, nr. 2) nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt artikel 5 van deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 17

[Vervallen per 01-07-2005]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling huur- en koopsubsidiegrenzen 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2004

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

S.M. Dekker

Terug naar begin van de pagina