Besluit verlenging Voorschriften pilot verdekte pepperspray

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-2004 t/m 31-12-2005

Besluit verlenging Voorschriften pilot verdekte pepperspray

De Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie,

Gelet op artikel 15 van de Bewapeningsregeling politie en artikel 2, lid 2 van de Voorschriften pilot verdekte pepperspray;

Besluiten:

Deze voorschriften zullen met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J.W. Remkes

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Terug naar begin van de pagina