Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

[Regeling vervallen per 26-06-2005.]
Geldend van 08-08-2004 t/m 25-06-2005

Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 9 juni 2004 tot aanwijzing van personen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de Verordening, slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003

Artikel 1

[Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 De volgende personen worden belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003:

  • -

   De heer H.G.M. Grolleman, geboren op 25 maart 1957 te Raalte, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • -

   De heer J. Vos, geboren op 25 april 1945 te Beilen, werkzaam bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

Artikel 2

[Vervallen per 26-06-2005]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003.

 • 2 Dit besluit zal worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

 • 3 Het Besluit aanwijzing personen Verordening slachting, weging en classificatie slachtrunderen 2003 wordt ingetrokken.

Zoetermeer, 9 juni 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

S.B.M. Jongerius

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 9 juli 2004, nr. TRCJZ/2004/4491.

Terug naar begin van de pagina