Wijzigingsregeling Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, enz.

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-06-2015.]
Geldend van 24-06-2004 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport houdende wijziging van de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen, en van de Warenwetregeling Monsterneming

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 2003/114/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 december 2003 (PbEU 2004, L 24) tot wijziging van richtlijn 95/2/EG betreffende levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, op artikel 26, tweede lid, van de Warenwet, alsmede op artikel 7, tweede lid, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Warenwetregeling Gebruik van additieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen in levensmiddelen.]

Artikel III

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina