Verordening op de tarieven contributie 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-01-2005 t/m 31-12-2005

Verordening op de tarieven contributie 2005

De ledenvergadering van de NOvAA, gelet op op de Algemene Contributieverordening, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

Groep A

€ 1.315,-

Groep B

€ 660,-

Groep C

€ 270,-

Groep D

€ 120,-

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

  • 2 De Contributieverordening 2004 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.

  • 3 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de tarieven contributie 2005’.

Goedgekeurd bij beschikking van de Minister van Financiën van 13 juli 2004, nr. FM 2004-802 M.

Terug naar begin van de pagina