Mandaatbesluit bevoegdheid tot beëdiging buitengewoon opsporingsambtenaar

[Regeling vervallen per 23-03-2011.]
Geldend van 17-06-2004 t/m 22-03-2011

Besluit van de Minister van Justitie van 7 juni 2004, nr. 5290571/504, houdende mandaat van de bevoegdheid tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar

Artikel 1

[Vervallen per 23-03-2011]

  • 2 Indien de te beëdigen persoon behoort tot een dienst die ressorteert onder enig ministerie, geschiedt de beëdiging in handen van het hoofd van die dienst.

Artikel 2

[Vervallen per 23-03-2011]

Artikel 4

[Vervallen per 23-03-2011]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 juni 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd Bureau Juridische en Beleidsondersteunende Aangelegenheden

,

H.Ph. Mayer

Terug naar begin van de pagina