Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

[Regeling vervallen per 16-07-2005.]
Geldend van 01-08-2004 t/m 15-07-2005

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel 1. Vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge artikel 28c WEC

[Vervallen per 16-07-2005]

Het formulier voor basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs ten behoeve van de opgave van geïndiceerde leerlingen als bedoeld in artikel 28c, van de Wet op de expertisecentra is het formulier (CFI 54026) als gevoegd bij deze regeling.

Artikel 2. Vervallen oude formulier

[Vervallen per 16-07-2005]

Met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze regeling vervalt het formulier Registratie geïndiceerde leerlingen nummer CFI 53026.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 16-07-2005]

Deze regeling en de toelichting zullen in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-07-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 16-07-2005]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina