Vaststellingsregeling subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten

[Regeling vervallen per 11-06-2005.]
Geldend van 13-06-2004 t/m 10-06-2005

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 30 mei 2004, nr. WJZ 4034459, houdende vaststelling van een subsidieplafond krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten

Artikel I

[Vervallen per 11-06-2005]

Als subsidieplafond voor het verlenen van subsidies krachtens de Regeling innovatiesubsidie samenwerkingsprojecten opkomende markten op aanvragen, ontvangen in de periode van 3 mei 2004 tot en met 2 juli 2004, wordt vastgesteld: € 1.500.000,–.

Artikel II

[Vervallen per 11-06-2005]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 mei 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina