Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004

[Regeling vervallen per 01-07-2015.]
Geldend van 29-06-2008 t/m 30-06-2015

Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 28 mei 2004 houdende delegatie aan de Bestuurskamer van taken en bevoegdheden in het kader van de vereffening van de vermogens van een aantal opgeheven bedrijfslichamen (Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004)

De Sociaal-Economische Raad:

Gelet op artikel 37 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als: Delegatieverordening vereffening bedrijfslichamen 2004.

Den Haag, 28 mei 2004

H.H.F. Wijffels

voorzitter

N.C.M. van Niekerk

algemeen secretaris

Terug naar begin van de pagina