Lerarenopleiding studiejaar 2004 - 2008

[Regeling vervallen per 01-09-2008.]
Geldend van 28-05-2004 t/m 31-08-2008

Lerarenopleiding studiejaar 2004 - 2008

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Gelet op:

● Artikel 11.4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2008]

Voor een student die in de studiejaren 2004 - 2005 tot en met 2007 - 2008 onder de reikwijdte van artikel 5.1 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten valt, wordt gedurende de periode dat hij onder de werking van afdeling 5.1 van die wet valt, het toetsingsinkomen van zijn partner, bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, onderdeel c, van die wet op nihil gesteld.

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2008]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele katern, waarin deze beleidsregel is geplaatst.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
Namens deze
de

hoofddirecteur

,

Chr. G. Spanjaard

Terug naar begin van de pagina