Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2004

[Regeling vervallen per 01-01-2014.]
Geldend van 14-12-2007 t/m 31-12-2013

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 mei 2004, nr. A&G/W&B/2004/29322, houdende regels met betrekking tot goedgekeurde ionisatie-rookmelders (Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2004)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 26 van het Besluit stralingsbescherming;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2014]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. melder: rookmelder met een bron;

 • b. goedgekeurde melder: melder als genoemd in artikel 4.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 2 De handelingen, bedoeld in het eerste lid, zijn:

  • a. het voorhanden hebben voor opslag, mits het totaal aantal melders, al dan niet in combinatie met andere merken en typen dan in artikel 4 zijn aangewezen, dat op dezelfde plaats in opslag wordt gehouden, niet meer dan 50 stuks bedraagt;

  • b. het voorhanden hebben en toepassen van een goedgekeurde melder als zodanig of in een rookmeldinstallatie;

  • c. het voorhanden hebben en toepassen in verband met het aanbrengen, verwijderen en demonstreren van een goedgekeurde melder;

  • d. het zich door afgifte aan een ander ontdoen van een goedgekeurde melder in gevallen waarin deze overeenkomstig deze regeling zonder vergunning voorhanden wordt gehouden.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2014]

 • 1 Een ieder die een goedgekeurde melder binnen Nederlands grondgebied brengt of doet brengen, zorgt ervoor dat aan de navolgende voorschriften wordt voldaan:

  • a. elke goedgekeurde melder is aan de buitenzijde voorzien van een aanduiding van het type, vermeld in artikel 4;

  • b. in de melder is een aanduiding aangebracht, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • c. de melder is aan de buitenzijde voorzien van de in de bijlage opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt.

 • 2 Een ieder die binnen Nederland een goedgekeurde melder aan gebruikers aflevert of doet afleveren, zorgt ervoor dat bij elke leverantie aan een gebruiker aan de navolgende voorschriften wordt voldaan:

  • a. de melder is aan de buitenzijde voorzien van de in de bijlage opgenomen aanduiding, zichtbaar ook na montage, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof duidelijk blijkt;

  • b. schriftelijke informatie is bijgevoegd, waarin melding wordt gedaan van de aanwezigheid van een radioactieve stof in de melder en waarin de handelingen met de melder worden aangegeven die tot besmetting kunnen leiden en derhalve worden ontraden.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2014]

Goedgekeurde melders zijn:

Merk

Type

Nuclide

Activiteit

1.

AFA-Minerva

F 712

Am-241

30 kilobecquerel

2.

Ajax

131 serie

Am-241

30 kilobecquerel

3.

Apollo

Series 30

Am-241

34 kilobecquerel

4.

Apollo

Series 60

Am-241

34 kilobecquerel

5.

Apollo

Series 90

Am-241

34 kilobecquerel

6.

Apollo

XP 95

Am-241

33 kilobecquerel

7.

Argina

Arco 1

Am-241

34 kilobecquerel

8.

Aritech

DI 612

Am-241

34 kilobecquerel

9.

Aritech

DI 622

Am-241

34 kilobecquerel

10.

Aritech

DI 650

Am-241

33,3 kilobecquerel

11.

Aritech

DI 650L

Am-241

33,3 kilobecquerel

12.

Aritech

DI 651

Am-241

33,3 kilobecquerel

13.

Aritech

DI 651L

Am-241

33,3 kilobecquerel

14.

Aritech

DI 722

Am-241

34 kilobecquerel

15.

Aritech

DI 722 I

Am-241

34 kilobecquerel

16.

Aritech

DI 722 R

Am-241

34 kilobecquerel

17.

Aritech

DI 860

Am-241

34 kilobecquerel

18.

Aritech

DI 860F

Am-241

33,3 kilobecquerel

19.

Aritech

DI 860M

Am-241

33,3 kilobecquerel

20.

Aritech

DI 861

Am-241

34 kilobecquerel

21.

Aritech

DI 870

Am-241

33,3 kilobecquerel

22.

Aritech

DI 871

Am-241

33,3 kilobecquerel

23.

Aritech

DI 900 serie

Am-241

34 kilobecquerel

24.

Aritech

DI 950

Am-241

34 kilobecquerel

25.

Aritech

DI 950B

Am-241

33,3 kilobecquerel

26.

Aritech

DI 950F

Am-241

33,3 kilobecquerel

27.

Aritech

DI 950M

Am-241

33,3 kilobecquerel

28.

Aritech

DI 970

Am-241

33,3 kilobecquerel

29.

Aritech

DI 2072

Am-241

34 kilobecquerel

30.

Autronica

BJ-20

Am-241

34 kilobecquerel

31.

Autronica

BJ-20B

Am-241

34 kilobecquerel

32.

Autronica

BJ-20B/Ex

Am-241

34 kilobecquerel

33.

Autronica

BJ-30

Am-241

34 kilobecquerel

34.

Autronica

BJ-31

Am-241

34 kilobecquerel

35.

Autronica

BJ-31/Ex

Am-241

34 kilobecquerel

36.

Autronica

BJ-3

Am-241

34 kilobecquerel

37.

Autronica

BJ-4

Am-241

34 kilobecquerel

38.

Black & Decker

A 9422

Am-241

34 kilobecquerel

39.

Black & Decker

A 9423

Am-241

34 kilobecquerel

40.

Black & Decker

A 9424

Am-241

34 kilobecquerel

41.

Black & Decker

A 9425

Am-241

34 kilobecquerel

42.

Black & Decker

A 9426

Am-241

34 kilobecquerel

43.

Black & Decker

A 9427

Am-241

34 kilobecquerel

44.

Black & Decker

A 9428

Am-241

34 kilobecquerel

45.

Black & Decker

A 9430

Am-241

34 kilobecquerel

46.

Black & Decker

A 9431

Am-241

34 kilobecquerel

47.

Black & Decker

SMK 12

Am-241

34 kilobecquerel

48.

Black & Decker

SMK 6D

Am-241

34 kilobecquerel

49.

Black & Decker

SMK 20

Am-241

34 kilobecquerel

50.

BRK

1451

Am-241

37 kilobecquerel

51.

BRK

1451 E

Am-241

37 kilobecquerel

52.

BRK

1551

Am-241

37 kilobecquerel

53.

BRK

1800 EC

Am-241

37 kilobecquerel

54.

BRK

1800 EC-TD

Am-241

37 kilobecquerel

55.

BRK

1800 ETN-v

Am-241

37 kilobecquerel

56.

BRK

4220 SB

Am-241

37 kilobecquerel

57.

BRK

4919E

Am-241

37 kilobecquerel

58.

BRK

83R

Am-241

37 kilobecquerel

59.

BRK

83RI

Am-241

37 kilobecquerel

60.

BRK

83P

Am-241

37 kilobecquerel

61.

BRK

86RACE

Am-241

37 kilobecquerel

62.

BRK

86RACHE10

Am-241

37 kilobecquerel

63.

BRK

SA 76RD

Am-241

37 kilobecquerel

64.

BRK

SA76 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

65.

BRK

SA83R12CEC

Am-241

37 kilobecquerel

66.

BRK

SA88UK

Am-241

37 kilobecquerel

67.

BRK

SA88 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

68.

BRK

SA90 CEC

Am-241

37 kilobecquerel

69.

BRK

SA90TT

Am-241

37 kilobecquerel

70.

BRK

SA97CEC

Am-241

37 kilobecquerel

71.

BRK

SA120C-UK

Am-241

37 kilobecquerel

72.

BRK

SA150CEC

Am-241

37 kilobecquerel

73.

BRK

SA1201UK

Am-241

37 kilobecquerel

74.

Cerberus

F7 serie

Am-241

30 kilobecquerel

75.

Cerberus

F8 serie

Am-241

15 kilobecquerel

76.

Cerberus

BR8 serie

Am-241

15 kilobecquerel

77.

Cerberus

F9 serie

Am-241

30 kilobecquerel

78.

Ceberus

BR9 serie

Am-241

30 kilobecquerel

79.

Cerberus

BR20 serie

Am-241

30 kilobecquerel

80.

Chloride

Gent 7201-01

Am-241

30 kilobecquerel

81.

Chubb

DS1

Am-241

37 kilobecquerel

82.

Chubb

Firepower

Am-241

34 kilobecquerel

83.

Deltronic (Ikea Family Brandmelder) (SS-750)

168101

Am-241

40 kilobecquerel

84.

Detectomat

1430

Ra-226

5 kilobecquerel

85.

Detectomat

1431

Am-241

30 kilobecquerel

86.

Dicon

300

Am-241

37 kilobecquerel

87.

Dicon

300 B

Am-241

37 kilobecquerel

88.

Dicon

300 AP

Am-241

37 kilobecquerel

89.

Dicon

300 I

Am-241

37 kilobecquerel

90.

Dicon

350

Am-241

37 kilobecquerel

91.

Dicon

370 MB

Am-241

37 kilobecquerel

92.

Dicon

330 M

Am-241

37 kilobecquerel

93.

Dicon

570 M

Am-241

37 kilobecquerel

94.

Dicon

570 MC

Am-241

37 kilobecquerel

95.

Dicon

670 M

Am-241

37 kilobecquerel

96.

Dicon

670 MC

Am-241

37 kilobecquerel

97.

Dicon

670 MRC

Am-241

37 kilobecquerel

98.

Dicon

SA900

Am-241

33 kilobecquerel

99.

Distrilec

SMA 950

Am-241

37 kilobecquerel

100.

E.I

100 serie

Am-241

34 kilobecquerel

101.

E.I

EI-131

Am-241

37 kilobecquerel

102.

E.I

EI-141 easi-fit

Am-241

37 kilobecquerel

103.

E.I

EI-150

Am-241

37 kilobecquerel

104.

E.I

EI-151TL

Am-241

37 kilobecquerel

105.

E.I

EI-161 easi-fit

Am-241

37 kilobecquerel

106.

ELRO

RM100

Am-241

37 kilobecquerel

107.

ELRO

RM105

Am-241

37 kilobecquerel

108.

ELRO

RM110/2

Am-241

37 kilobecquerel

109.

ELRO

RM120

Am-241

37 kilobecquerel

110.

ELRO

RM200

Am-241

37 kilobecquerel

111.

Esser

1054

Am-241

12 kilobecquerel

112.

Esser

1056

Am-241

12 kilobecquerel

113.

Esser

1061

Am-241

5 kilobecquerel

114.

Esser

1061-Ex

Am-241

5 kilobecquerel

115.

Esser

1062

Am-241

5 kilobecquerel

116.

Esser

1071

Am-241

5 kilobecquerel

117.

Esser

1963

Am-241

5 kilobecquerel

118.

Esser

1963-Ex

Am-241

5 kilobecquerel

119.

Esser

1973

Am-241

5 kilobecquerel

120.

Esser

1979

Am-241

5 kilobecquerel

121.

Family Gard

FG 888

Am-241

37 kilobecquerel

122.

Ferm

FR-100

Am-241

34 kilobecquerel

123.

Ferm

FR-105

Am-241

34 kilobecquerel

124.

Ferm

FR-150

Am-241

34 kilobecquerel

125.

Fire Sentry

0914

Am-241

37 kilobecquerel

126.

First Alert

FG888LCE

Am-241

37 kilobecquerel

127.

First Alert

SA 76

Am-241

37 kilobecquerel

128.

First Alert

SA 88 EC

Am-241

37 kilobecquerel

129.

First Alert

SA 88 UK

Am-241

37 kilobecquerel

130.

First Alert

SA120C

Am-241

37 kilobecquerel

131.

First Alert

SA150TT

Am-241

37 kilobecquerel

132.

Flamingo

S1201

Am-241

37 kilobecquerel

133.

Fritz Fuss

60.000

Ra-226

5 kilobecquerel

134.

Fritz Fuss

60.020

Ra-226

5 kilobecquerel

135.

Fritz Fuss

60.500

Am-241

30 kilobecquerel

136.

Fritz Fuss

60.520

Am-241

30 kilobecquerel

137.

Fritz Fuss

62050

Ra-226

5 kilobecquerel

138.

Fritz Fuss

62051

Am-241

30 kilobecquerel

139.

Fritz Fuss

62150

Ra-226

5 kilobecquerel

140.

Fritz Fuss

62151

Am-241

30 kilobecquerel

141.

Hapé CA45

easy alert

Am-241

37 kilobecquerel

142.

Hapé CA46

easy alert

Am-241

37 kilobecquerel

143.

Hapé CA47

easy alert

Am-241

37 kilobecquerel

144.

Hapé CA48

easy alert

Am-241

37 kilobecquerel

145.

Hekatron

131 serie

Am-241

30 kilobecquerel

146.

Hekatron

136 serie

Am-241

30 kilobecquerel

147.

Hekatron

141 serie

Am-241

30 kilobecquerel

148.

Hekatron

151 serie

Am-241

30 kilobecquerel

149.

Hekatron

531 serie

Am-241

30 kilobecquerel

150.

Hekatron

551 serie

Am-241

30 kilobecquerel

151.

Hochiki

SIF-E

Am-241

37 kilobecquerel

152.

Hochiki

SIH-E

Am-241

19 kilobecquerel

153.

Homewatch

101

Am-241

40 kilobecquerel

154.

Homewatch

105

Am-241

40 kilobecquerel

155.

Homewatch

106

Am-241

40 kilobecquerel

156.

Honeywell

TC 100C

Am-241

34 kilobecquerel

157.

IMS

102 CN

Am-241

33 kilobecquerel

158.

Jameson Home Products

CD 1

Am-241

37 kilobecquerel

159.

Jameson Home Products

CD 23

Am-241

37 kilobecquerel

160.

Kidde Safety

0914

Am-241

37 kilobecquerel

161.

Kidde Safety

0915

Am-241

37 kilobecquerel

162.

Kidde Safety

0916

Am-241

37 kilobecquerel

163.

Kidde Safety

0916LL

Am-241

37 kilobecquerel

164.

Kidde Safety

0918

Am-241

37 kilobecquerel

165.

Kidde Safety

1275

Am-241

37 kilobecquerel

166.

Kilsen

KL-700

Am-241

18,5 kilobecquerel

167.

Kilsen

KL-700A

Am-241

18,5 kilobecquerel

168.

James Stuart

GD 22

Am-241

34 kilobecquerel

169.

Lifesavers

0905

Am-241

37 kilobecquerel

170.

Maple Chase

I240C

Am-241

37 kilobecquerel

171.

Maple Chase

Firex A

Am-241

37 kilobecquerel

172.

Maple Chase

FXB-1

Am-241

37 kilobecquerel

173.

Maple Chase

FX-830

Am-241

37 kilobecquerel

174.

Menvier

MID-610

Am-241

26 kilobecquerel

175.

Menvier

MID-710

Am-241

34 kilobecquerel

176.

Minimax

IMX 1001 E

Am-241

3 kilobecquerel

177.

Minimax

IMX 1111 E

Am-241

3 kilobecquerel

178.

Minimax

IMX 1101 E

Am-241

3 kilobecquerel

179.

Nittan

NID 58F

Am-241

26 kilobecquerel

180.

Nittan

2 IC

Am-241

26 kilobecquerel

181.

Nittan

ST-I

Am-241

34 kilobecquerel

182.

Nortron

EW-1

Am-241

37 kilobecquerel

183.

Notifier

CP-651E

Am-241

18,5 kilobecquerel

184.

Notifier

CPX-551

Am-241

37 kilobecquerel

185.

Notifier

CPX-751E

Am-241

18,5 kilobecquerel

186.

Nugelec

DIF-910

Am-241

33 kilobecquerel

187.

Plasplugs

SA 110

Am-241

33 kilobecquerel

188.

Plasplugs

SA 111

Am-241

33 kilobecquerel

189.

Plasplugs

SA 112

Am-241

33 kilobecquerel

190.

Promax

SD 170H

Am-241

37 kilobecquerel

191.

Ranex

RX 2550

Am-241

40 kilobecquerel

192.

Smoke Guard

SS-168

Am-241

40 kilobecquerel

193.

Smoke Guard

SS-328

Am-241

40 kilobecquerel

194.

System Sensor

400 serie

Am-241

37 kilobecquerel

195.

System Sensor

500 serie

Am-241

37 kilobecquerel

196.

System Sensor

1151E

Am-241

18,5 kilobecquerel

197.

System Sensor

1251E

Am-241

18,5 kilobecquerel

198.

System Sensor

1451E

Am-241

37 kilobecquerel

199.

System Sensor

1551E

Am-241

37 kilobecquerel

200.

Telenorma

BD101I

Ra-226

5 kilobecquerel

201.

Telenorma

BD102IA

Am-241

30 kilobecquerel

202.

Telenorma

NIM 100

Am-241

30 kilobecquerel

203.

Thorn Security

MF300 serie

Am-241

33 kilobecquerel

204.

Thorn Security

MF500 serie

Am-241

33 kilobecquerel

205.

Thorn Security

MF 601

Am-241

33 kilobecquerel

206.

Thorn Security

MF 601 H

Am-241

33 kilobecquerel

207.

Thorn Security

MF 601 L

Am-241

33 kilobecquerel

208.

Thorn Security

MF 612

Am-241

33 kilobecquerel

209.

Thorn Security

MF 612 H

Am-241

33 kilobecquerel

210.

Thorn Security

MF 612 L

Am-241

33 kilobecquerel

211.

Thorn Security

MF 901

Am-241

33 kilobecquerel

212.

Thorn Security

MF 912

Am-241

33 kilobecquerel

213.

Thorn Security

P serie

Am-241

33 kilobecquerel

214.

Thorn Security

PF serie

Am-241

33 kilobecquerel

215.

Universal DET

U.D.09

Am-241

34 kilobecquerel

216.

Westinghouse

HRD-2A

Am-241

19 kilobecquerel

217.

Zettler

A610

Am-241

19 kilobecquerel

218.

Zettler

A670

Am-241

19 kilobecquerel

219.

Zettler

IR3 serie

Am-241

18,5 kilobecquerel

220.

Ziton

Z310

Am-241

34 kilobecquerel

221.

Ziton

Z610

Am-241

34 kilobecquerel

222.

Ziton

ZP 610

Am-241

34 kilobecquerel

223.

Ziton

ZP 710

Am-241

34 kilobecquerel

224.

GE Security

ZP710-2

Am-241

33,3 kilobecquerel

225.

GE Security

ZP710EX-1

Am-241

33,3 kilobecquerel

226.

GE Security

EA10E-2

Am-241

33,3 kilobecquerel

227.

GE Security

I-17001

Am-241

33,3 kilobecquerel

228.

GE Security

ISDI2000

Am-241

33,3 kilobecquerel

229.

GE Security

Z610-1

Am-241

33,3 kilobecquerel

230.

GE Security

Z610A-1

Am-241

33,3 kilobecquerel

231.

GE Security

I-7001

Am-241

33,3 kilobecquerel

232.

GE Security

ISDP2004

Am-241

33,3 kilobecquerel

233.

GE Security

E610-3

Am-241

33,3 kilobecquerel

234.

GE Security

E610U-2

Am-241

33,3 kilobecquerel

235.

GE Security

ECIOU-3

Am-241

31,5 kilobecquerel

236.

GE Security

SIGA-IPHS

Am-241

5,18 kilobecquerel

237.

GE Security

SIGA-IPHSI

Am-241

5,18 kilobecquerel

238.

GE Security

SIGA-IPHSB

Am-241

5,18 kilobecquerel

239.

GE Security

SIGA-IS

Am-241

37 kilobecquerel

240.

GE Security

SIGA-ISI

Am-241

37 kilobecquerel

241.

GE Security

XLS-IS

Am-241

37 kilobecquerel

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2014]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling goedgekeurde ionisatie-rookmelders 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 mei 2004

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

M. Rutte

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

P.L.B.A. van Geel

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2014]

Aanduiding op melder als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder a, waaruit de aanwezigheid van een radioactieve stof blijkt

[Vervallen per 01-01-2014]

De aanduiding, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, en tweede lid, onder a, dient overeenkomstig de hieronder voorgeschreven tekst en afbeelding te zijn. De afbeelding dient minimaal een diameter van 1 cm te hebben. De tekst moet op een afstand van 0,5 meter goed leesbaar zijn.

Bijlage 82847.png

Deze rookmelder bevat een zeer kleine hoeveelheid radioactief materiaal, die niet gevaarlijk is voor de gebruiker, indien de rookmelder wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden zoals staat geschreven in de gebruiksaanwijzing.

Terug naar begin van de pagina