Wijzigingsregeling Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van [...] over vaardigheden op het gebied van morsetelegrafie)

[Regeling vervallen per 15-03-2013.]
Geldend van 16-05-2004 t/m 14-03-2013

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 mei 2004, nr. AT-EZ/5443017.JZ, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met het vervallen van de verplichting om te beschikken over vaardigheden op het gebied van morsetelegrafie

Artikel I

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte.]

Artikel III

[Vervallen per 15-03-2013]

[Red: Wijzigt de Regeling vergoedingen Agentschap Telecom 2004.]

Artikel IV

[Vervallen per 15-03-2013]

Na de inwerkingtreding van deze regeling geven vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte ten dienste van het doen van onderzoekingen in de categorie A of C, recht op het gebruik van de in de bijlage bij artikel 6 van de Regeling aanvraag en toelating vergunningen voor het gebruik van frequentieruimte voor de vergunningcategorie F aangegeven frequentiebanden, met inachtneming van de daarbij aangegeven gebruiksvoorschriften.

Artikel V

[Vervallen per 15-03-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 mei 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina