Besluit 2004/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 28-08-2005.]
Geldend van 27-02-2005 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 4 mei 2004, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004 (Besluit 2004/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op artikel 5, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004;

gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;

Besluit:

Artikel 1

Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2004 tot en met 31 mei 2005 de heffing verlaagd.

In plaats van: 2,1%, wordt: 1,6 %, aan heffing opgelegd.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2004/1 PT vakheffing bloembollen leverbaar oogstjaar 2004.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 4 mei 2004

J. van der Veen

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris

Terug naar begin van de pagina