Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004

Geldend van 13-05-2004 t/m heden

Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Vergoedingenbesluit adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1

De voorzitter van de Raad van deskundigen voor de nationale standaarden ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,04.

Artikel 2

De overige leden van de Raad van deskundigen voor de nationale standaarden ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984. De deeltijdfactor wordt vastgesteld op 0,04.

Artikel 3

De Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden wordt ingetrokken.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2004.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Vergoedingenregeling Raad van deskundigen voor de nationale standaarden 2004.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 april 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

Terug naar begin van de pagina