Besluit vergoeding geestelijke verzorgers niet-klassieke denominaties

[Regeling vervallen per 01-07-2005 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2005.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 31-12-2004

Besluit vergoeding geestelijke verzorgers niet-klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij beschikking van 17 juni 2002, nr. 5169558/02/DJI, Dienst Justitiële Inrichtingen de uurvergoedingen voor geestelijke verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

Dat, gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil, de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijke verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

[Vervallen per 01-07-2005]

1. Het besluit van 17 juni 2002, nr. 5169558/02/DJI, wordt ingetrokken.

2. De uurvergoeding voor de geestelijke verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

  • -

    MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 22,24;

  • -

    HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 27,24;

  • -

    WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 32,93.

3. Dit besluit treedt met ingang van 1 mei 2004 in werking en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 23 april 2004

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen

,

P.F.M. Jägers

Terug naar begin van de pagina