Besluit verlening volmacht en mandaat werkorganisatie Bestuurlijke Ordening Zorg

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 05-05-2004 t/m 05-02-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 april 2004, kenmerk DPenO 2473424, houdende verlening van volmacht en mandaat aan de werkorganisatie Bestuurlijke Ordening Zorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Voor de toepassing van de Volmachtregeling VWS en de Mandaatregeling VWS wordt de werkorganisatie Bestuurlijke Ordening Zorg gelijkgesteld met een beleidsdirectie van het kernministerie en de kwartiermaker met een directeur van een beleidsdirectie van het kernministerie.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

Voor de toepassing van de Mandaatregeling personele aangelegenheden VWS en de Ondermandaatregeling personele aangelegenheden VWS wordt de werkorganisatie Bestuurlijke Ordening Zorg gelijkgesteld met een directie van het kerndepartement en de kwartiermaker met een directeur van het kerndepartement.

Artikel 3

[Vervallen per 06-02-2009]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 april 2004 en vervalt met ingang van de dag waarop de werkorganisatie Bestuurlijke Ordening Zorg wordt opgeheven.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze:
de

Secretaris-Generaal

,

R. Bekker

Terug naar begin van de pagina