Goedkeuringsbesluit beschikking SGRC 2004 (tarief registratie en herregistratie)

Geldend van 22-04-2004 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 april 2004, IBE/BO-2473567, houdende de goedkeuring van de beschikking SGRC 2004 betreffende het tarief registratie en herregistratie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

gelet op artikel 14, tweede lid, onder f, van de Wet op de individuele gezondheidszorg,

Besluit:

Het besluit van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie

SGRC 2004 inzake Tarief registratie en herregistratie

goed te keuren.

Dit besluit zal samen met de desbetreffende beschikking van de Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina