Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Afkorting Wjz
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0016637
Rechtsgebieden Gezondheidsrecht en farmaceutisch recht
Personen- en familierecht | Jeugdrecht (m.u.v. jeugdstrafrecht)
Overheidsthema Familie, jeugd en gezin Gezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit Politiewet 2012
 2. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 3. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 4. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 5. Besluit aanwijzing vervoerder gesloten jeugdzorg
 6. Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011
 7. Besluit burgerservicenummer in de jeugdzorg
 8. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 9. Besluit modern migratiebeleid
 10. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
 11. Besluit vaststelling tijdstip ex artikel 104, tweede lid, Wet op de jeugdzorg (uitkering provincie als uitvoerder landelijke voorziening)
 12. Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 13. Formulieren melding aanvang en beëindiging jeugdzorg
 14. Overgangsregeling planning jeugdzorg
 15. Regeling aanwijzing gedragswetenschappers gesloten jeugdzorg
 16. Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
 17. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
 18. Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg
 19. Regeling pleegvergoeding
 20. Regeling pleegzorg 2013
 21. Regeling verantwoording aantal specifieke uitkeringen
 22. Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011
 23. Subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2013/2014
 24. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
 25. Wijzigingsbesluit Besluit zorgaanspraken AWBZ, enz. (AWBZ-aanspraken op zorg)
 26. Wijzigingsbesluit Vreemdelingenbesluit 2000, enz. (implementatie richtlijn betreffende minimumnormen voor erkenning en status van onderdanen van derde landen en staatlozen als vluchteling)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanwijzing opsporing en vervolging inzake kindermishandeling
  Tekst: tekst
 2. Algemene Ouderdomswet
  Artikel: 1
 3. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 9b
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikel: 3
 5. Besluit beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Artikel: 1
 6. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 10a
 7. Besluit maatschappelijke ondersteuning
 8. Besluit subsidie rechtspersonen voor voogdij en gezinsvoogdij vreemdelingen
  Artikel: 1
 9. Overgangsregeling planning jeugdzorg
  Artikel: 1
 10. Participatiewet
  Artikel: 3
 11. Regeling bekostiging jeugdzorg 2009
  Artikel: 1
 12. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlagen: I, II, III
 13. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 14. Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg
  Artikel: 1
 15. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikelen: 1, 11
 16. Regeling normbedragen jeugdzorg 2014
  Artikel: 1
 17. Regeling normenkader jeugdbescherming en jeugdreclassering
  Bijlage: bijlage
 18. Regeling pleegvergoeding
  Artikel: 1
 19. Regeling pleegzorg 2013
  Artikel: 1
 20. Reïntegratieregeling
  Artikel: 1
 21. Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011
  Artikel: 1
 22. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 23. Toeslagenwet
  Artikel: 1
 24. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 2, 7, 73e, 77
 25. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 14
 26. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikel: 7.1e
 27. Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen
  Artikel: 2
 28. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 1
 29. Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
  Artikel: 1:1
 30. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 3
 31. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 3
 32. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 2
 33. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1a, 2.1
 34. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikel: 1
 35. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikel: 2
 36. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg (verwijsindex risicojongeren)
 37. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg en Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  Artikel: IIa
 38. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (gesloten jeugdzorg)
  Artikel: VII
 39. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
 40. Ziektewet
  Artikel: 1
 41. Zorgverzekeringswet
  Artikel: 14

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 01-11-2014

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Wijziging 18-12-2019
samen met
22-02-2017
Stb. 2019, 504
samen met
Stb. 2017, 82
35311
samen met
34086
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061
Wijziging 12-03-2014
samen met
12-03-2014
Stb. 2014, 131
samen met
Stb. 2014, 130
33061
samen met
32015
Wijziging 05-06-2013 Stb. 2013, 221 33494
Wijziging 04-12-2013
samen met
06-12-2012
Stb. 2013, 560
samen met
Stb. 2013, 72
33507
samen met
32529
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168
01-01-2015 Intrekking-regeling 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 05-11-2014
samen met
01-03-2014
Stb. 2014, 442
samen met
Stb. 2014, 105
33983
samen met
33684
14-11-2014 Stb. 2014, 443
Wijziging 21-05-2014 Stb. 2014, 220 33619 16-09-2014 Stb. 2014, 405
Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 106 33674 27-05-2014 Stb. 2014, 206
Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 05-06-2013 Stb. 2013, 221 33494 17-06-2013 Stb. 2013, 246
Wijziging 14-03-2013 Stb. 2013, 142 33062 19-06-2013 Stb. 2013, 247
Wijziging 06-12-2012 Stb. 2013, 72 32529 06-02-2013 Stb. 2013, 73
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684
Wijziging 24-05-2012 Stb. 2012, 233 32389 13-06-2012 Stb. 2012, 276
Wijziging 17-11-2011 Stb. 2011, 545 32319 12-12-2011 Stb. 2011, 615
Wijziging 13-12-2010 Stb. 2010, 818 31915 15-06-2011 Stb. 2011, 296
Wijziging 20-05-2010 Stb. 2010, 203 32205 23-12-2010 Stb. 2010, 886
Wijziging 04-02-2010 Stb. 2010, 89 31855 13-07-2010 Stb. 2010, 302
Wijziging 17-12-2009 Stb. 2010, 2 31835 14-06-2010 Stb. 2010, 234
Wijziging 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 05-12-2006
samen met
15-12-2005
samen met
22-04-2004
Stb. 2006, 640
samen met
Stb. 2005, 699
samen met
Stb. 2004, 306
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 12-06-2008 Stb. 2008, 271
Wijziging 17-04-2008 Stb. 2008, 162 31373 17-04-2008 Stb. 2008, 162
Wijziging 13-03-2008 Stb. 2008, 85 31248 13-03-2008 Stb. 2008, 85
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 575 30332 22-01-2008 Stb. 2008, 24
Wijziging 26-04-2007 Stb. 2007, 160 30961 21-12-2007 Stb. 2008, 4
Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
Wijziging 15-06-2006 Stb. 2006, 356 30344 11-06-2007 Stb. 2007, 225
t/m 01-01-2005 1) , tot 01-01-2006 2) Wijziging 15-06-2006 Stb. 2006, 356 30344 15-06-2006 Stb. 2006, 356
Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Wijziging 03-02-2005 Stb. 2005, 71 28747 28-02-2005 Stb. 2005, 116
Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 700 29822 23-12-2004 Stb. 2004, 700
Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 700 29822 23-12-2004 Stb. 2004, 700
Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 20-08-2004 Stb. 2004, 420

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 3 , Artikel 69 , Artikel 74 , Artikel 1031)
 2. Heeft betrekking op Artikel 52)
Naar boven