Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 09-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk XIII

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

  1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
    Artikel: 395b
  2. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
    Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Vervallen 06-12-2012
samen met
04-12-2013
Stb. 2013, 72
samen met
Stb. 2013, 560
32529
samen met
33507
Alg. 1
01-01-2015 Vervallen 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443
01-01-2005 Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2013/560.
    Artikel VII van Stb. 2013/72 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
Naar boven