Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit gebruik sofi-nummer Wbp
  Artikel: 5
 2. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 395b
 3. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 69
 4. Wet op de jeugdzorg
  Artikelen: 1, 73a, 74

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk XIII

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel 395b
 2. Wijzigingswet Wet op de jeugdzorg, enz. (verbetering positie pleegouders)
  Artikel VII
Terug naar begin van de pagina