Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 2w

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling gebruik burgerservicenummer in de jeugdzorg

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk Ib

  1. Wet op de jeugdzorg
    Artikel 110a
Terug naar begin van de pagina