Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 04-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 12-03-2014 Stb. 2014, 131 33061 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
16-05-2008 Wijziging 17-04-2008 Stb. 2008, 162 31373 17-04-2008 Stb. 2008, 162
01-01-2008 Nieuw 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.1)
  2. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven