Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 22-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 28b

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsregeling Zorgverzekeringswet
 2. Regeling pleegzorg 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 282
 2. Wet arbeid en zorg
  Artikel: 5:1
 3. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk IVa

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-11-2014)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
  samen met
  05-11-2014
  Stb. 2014, 105
  samen met
  Stb. 2014, 442
  33684
  samen met
  33983
  14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 1
  01-07-2013 Nieuw 06-12-2012 Stb. 2013, 72 32529 06-02-2013 Stb. 2013, 73

  Opmerkingen

  1. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  Naar boven