Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 24

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Wet op de jeugdzorg
    Artikelen: 1, 27, 28, 29s

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 05-06-2013 Stb. 2013, 221 33494 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-07-2013 Wijziging 06-12-2012 Stb. 2013, 72 32529 06-02-2013 Stb. 2013, 73
01-01-2008 Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 578 30644 20-12-2007 Stb. 2007, 579
01-01-2005 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 700 29822 23-12-2004 Stb. 2004, 700 Inwtr. 3
Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 16-12-2004 Stb. 2004, 701

Opmerkingen

  1. De wijziging kan niet worden doorgevoerd door de intrekking van de regeling. Deze wijziging kan niet meer in werking treden.
    Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het vijfde lid, eerste volzin in plaats van het vijfde lid, tweede volzin.1)
  2. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop het artikel in werking treedt.
    De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven