Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geraadpleegd op 24-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-11-2014.
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-11-2014)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 557 33659 Alg. 1
01-01-2015 Intrekking-regeling 01-03-2014
samen met
05-11-2014
Stb. 2014, 105
samen met
Stb. 2014, 442
33684
samen met
33983
14-11-2014 Stb. 2014, 443 Alg. 2
01-01-2006 Wijziging 24-11-2005 Stb. 2005, 666 29532 09-12-2005 Stb. 2005, 667
29-12-2004 Wijziging 23-12-2004 Stb. 2004, 700 29822 23-12-2004 Stb. 2004, 700 Inwtr. 3
01-09-2004 Nieuwe-regeling 22-04-2004 Stb. 2004, 306 28168 20-08-2004 Stb. 2004, 420

Opmerkingen

  1. Deze wijziging kan niet meer in werking treden. In Stb. 2014/558 was de inwerkingtreding voorzien voor 1 januari 2015.1)
  2. Artikel 11.7 van Stb. 2014/105 zoals gewijzigd door Stb. 2014/442, artikel 2, onderdeel GGG, bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
  3. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.3)
Naar boven