Wet op de jeugdzorg

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-11-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-11-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
  Artikel: 9b
 2. Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 1, 5a, 7
 3. Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden
  Artikel: 7b
 4. Besluit aanvaarding rechtspersoon Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikel: 3
 5. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikelen: 46, 47
 6. Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang
  Artikel: 1
 7. Besluit politiegegevens
  Artikel: 4:2
 8. Besluit tenuitvoerlegging jeugdstrafrecht 1994
  Artikel: 1
 9. Burgerlijk Wetboek Boek 1
  Artikelen: 47, 238, 241, 241a, 254, 256, 257, 258, 259, 261, 263, 263a, 263b, 265, 269, 271, 272, 283, 302, 303, 304, 305, 306, 327, 328, 331, 332
 10. Gratiewet
  Artikel: 15
 11. Instellingsbesluit Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
  Artikel: 1
 12. Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming
  Artikel: 5
 13. Kwaliteitswet zorginstellingen
  Artikel: 3a
 14. Leerplichtwet 1969
  Artikel: 16
 15. Paspoortwet
  Artikel: 36
 16. Penitentiaire beginselenwet
  Artikel: 5b
 17. Regeling Halt 2013
  Artikel: 24
 18. Regeling beleidsinformatie jeugdzorg 2011
  Bijlage: I
 19. Regeling erkenning scholings- en trainingsprogramma
  Artikel: 6
 20. Regeling gegevensoverdracht in verband met de invoering van de Jeugdwet
  Artikelen: 1, 7
 21. Regeling melding ongeoorloofde afwezigheid
  Artikelen: 4.10, 4.7
 22. Regeling model huisregels justitiële jeugdinrichtingen
  Bijlage: bijlage
 23. Regeling plaatsing en overplaatsing jeugdigen
  Artikel: 12
 24. Regeling straf- en afzonderingscel justitiële jeugdinrichtingen
  Artikelen: 26, 31
 25. Regeling subsidies AWBZ
  Artikel: 2.6.6a
 26. Regeling toepassing mechanische middelen jeugdigen
  Artikelen: 5, 6
 27. Regeling vrijwillige begeleiding jeugdreclassering
  Artikel: 1
 28. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
  Artikel: 1
 29. Subsidieregeling stageplaatsen zorg II
  Artikel: 1
 30. Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 63
 31. Uitvoeringswet internationale kinderontvoering
  Artikel: 13
 32. Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers
  Artikel: 9a
 33. Wet educatie en beroepsonderwijs
  Artikel: 1.3.9
 34. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.51a, 2.9a
 35. Wet maatschappelijke ondersteuning
  Artikel: 1
 36. Wet normering topinkomens
  Bijlage: 1
 37. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
  Artikel: 40a
 38. Wet op de expertisecentra
  Artikelen: 5, 11
 39. Wet op de jeugdzorg
  Artikel: 102
 40. Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
  Artikel: 1.21
 41. Wet op het primair onderwijs
  Artikel: 4b
 42. Wet op het voortgezet onderwijs
  Artikelen: 3a, 17b
 43. Wet publieke gezondheid
  Artikel: 15a
 44. Wet tijdelijk huisverbod
  Artikelen: 2, 8
 45. Wetboek van Strafrecht
  Artikelen: 77aa, 77hh, 77o, 77ta, 77w, 77wa, 77z, 280
 46. Wetboek van Strafvordering
  Artikel: 493

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina