Instellingsbesluit tijdelijk agentschap SenterNovem

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-05-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën van 16 april 2004, nr. FEZ/BV/P&C 4025104, houdende instelling van het tijdelijk agentschap SenterNovem

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Financiën,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Er wordt een tijdelijk agentschap ingesteld, waarvan de naam komt te luiden: SenterNovem.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Het Instellingsbesluit agentschap Senter en het Instellingsbesluit tijdelijk agentschap Novem worden ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2006.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijk agentschap SenterNovem.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 april 2004

De

Minister

van Economische Zaken

L.J. Brinkhorst

De

Minister

van Financiën

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina