Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003

[Regeling vervallen per 20-04-2008.]
Geldend van 22-05-2005 t/m 19-04-2008

Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 april 2004 aangaande de aanwijzing van toezichthoudende personen (Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003)

Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;

Gelet op artikel 11, eerste en derde lid, van de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 bepaalde aangewezen:

  • De heer P.J.J. van Daal, geboren op 19 januari 1958 te St. Anthonis, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer G. Reedijk, geboren op 30 april 1957 te Langbroek, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer J.W. Wilderink, geboren op 8 juli 1952 te Eibergen, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer W. Woelders, geboren op 8 december 1955 te Hardenberg, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer R.J. Manting, geboren op 14 februari 1963 te Sleen, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht;

  • De heer A.A.M. van Diesen, geboren op 21 januari 1954 te Goirle, en werkzaam als controleur bij B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector gevestigd te Utrecht.

 • 2 De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.

 • 3 De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit, onder meer ter plekke bij de onderneming, het controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003 bepaalde, het verschaffen van relevante informatie aan ondernemers, en het opmaken van berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afdoening.

Artikel 2

[Vervallen per 20-04-2008]

 • 1 Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordening welzijnsnormen nertsen (PPE) 2003.

 • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.

Zoetermeer, 15 april 2004

J.J. Ramekers

voorzitter

,

S.B.M. Jongerius

secretaris

.

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens de Minister van Justitie bij beschikking van 27 april 2005, nr. TRCJZ/2005/845.

Terug naar begin van de pagina