Wijzigingsregeling Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (Thematische medefinanciering)

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2006.]
Geldend van 24-04-2004 t/m heden

Regeling van 14 april 2004, nr. DJZ/BR/0185-04, tot wijziging van de subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken met betrekking tot subsidiëring van thematische organisaties voor ontwikkelingssamenwerking (Thematische medefinanciering)

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 3, eerste en tweede lid, van de Kaderwet subsidies Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina