Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] Mensenrechten en Vredesopbouw in Bosnië en Herzegovina)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 17-11-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 13 april 2004, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het Projecten Programma voor Goed Bestuur, Mensenrechten en Vredesopbouw in Bosnië en Herzegovina

De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 1.1.6, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3. en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken geldt voor de periode van 1 november 2004 tot en met 31 december 2004 het volgende subsidieplafond: € 2.225.510,– (tweemiljoen tweehonderd vijfentwintigduizend vijfhonderdtien Euro).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
en
de

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,
namens dezen:

R. Bosscher,

Ambassadeur

.
Terug naar begin van de pagina