Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Bijlage 2

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op deze bijlage is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze bijlage

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze bijlage

  1. Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen
    Artikelen: regeling-sluiting, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar deze bijlage deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor deze bijlage

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-05-2004 Nieuwe-regeling 13-04-2004 Stcrt. 2004, 78 SAS2004039475 16-04-2004 Stb. 2004, 169 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzamelen afvalstoffen in werking treedt.1)
Naar boven