Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geraadpleegd op 18-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 5

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Erkenningsbesluit instantie Besluit inzamelen afvalstoffen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2022 Wijziging 26-08-2022 Stcrt. 2022, 19300 IENW/BSK-2022/170258 26-08-2022 Stcrt. 2022, 19300
22-12-2012 Wijziging 19-12-2012 Stcrt. 2012, 26348 IENM/BSK-2012/248810 19-12-2012 Stcrt. 2012, 26348
21-02-2012 Wijziging 10-02-2012 Stcrt. 2012, 3109 IENM/BSK-2012/15475 10-02-2012 Stcrt. 2012, 3109
01-07-2009 Wijziging 02-06-2009 Supplement-Stcrt. 2009, 106 CEND/HDJZ-2009/105sectorSCH 18-03-2009 Stb. 2009, 164 Inwtr. 1
25-05-2006 Wijziging 11-05-2006 Stcrt. 2006, 100 SAS2006264616 11-05-2006 Stcrt. 2006, 100
01-01-2005 Wijziging 13-04-2004 Stcrt. 2004, 78 SAS2004039475 20-12-2004 Stb. 2004, 741 Alg. 2, Inwtr. 3
11-09-2004 t/m 01-05-2004 Wijziging 28-08-2004 Stcrt. 2004, 173 SAS2004081306 28-08-2004 Stcrt. 2004, 173
01-05-2004 Nieuwe-regeling 13-04-2004 Stcrt. 2004, 78 SAS2004039475 16-04-2004 Stb. 2004, 169 Inwtr. 4

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Binnenvaartwet in werking treedt.1)
  2. Abusievelijk geeft de Staatscourant een wijzigingsopdracht voor onderdelen b en c in plaats van onderdelen c en d van het derde lid.2)
  3. Treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen 28 en 32 van de Spoorwegwet in werking treden.3)
  4. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzamelen afvalstoffen in werking treedt.4)
Naar boven