Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen

Geraadpleegd op 24-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-10-2022.
Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 11

Informatie geldend op 01-10-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-10-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kenmerk Ondertekening Bekendmaking Opmerking
21-02-2012 Vervallen 10-02-2012 Stcrt. 2012, 3109 IENM/BSK-2012/15475 10-02-2012 Stcrt. 2012, 3109
01-05-2004 Nieuwe-regeling 13-04-2004 Stcrt. 2004, 78 SAS2004039475 16-04-2004 Stb. 2004, 169 Inwtr. 1

Opmerkingen

  1. Treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit inzamelen afvalstoffen in werking treedt.1)
Naar boven