Wet kwaliteitsbevordering rampenbestrijding

[Regeling vervallen per 01-10-2010.]
Geraadpleegd op 27-01-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 29-03-2007

Wetstechnische informatie voor Artikel II

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-10-2010 Intrekking-regeling 11-03-2010 Stb. 2010, 146 31968 24-06-2010 Stb. 2010, 252
30-03-2007 Wijziging 13-04-2004 Stb. 2004, 184 28644 22-03-2007 Stb. 2007, 102 Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2004 Nieuwe-regeling 13-04-2004 Stb. 2004, 184 28644 09-06-2004 Stb. 2004, 265

Opmerkingen

  1. Onderdeel B, artikel 6a1)
  2. Treedt volgens Staatsblad 2004/265 in werking op het tijdstip waarop de Wijzigingswet Wet milieubeheer (Registratiegegevens externe veiligheidinrichtingen, transportroutes en buisleidingen) (Stb. 2005/483) in werking treedt.2)
Naar boven