Vaststellingsbesluit subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 01-06-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 1 april 2004, nr. DJZ/BR/0261-04, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op de artikelen 1.1.6 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2006]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 1.1.6 en 2.1.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken namens de Minister van Buitenlandse Zaken door de Nederlandse vertegenwoordiging in Dakar geldt voor de periode van 1 januari 2004 tot 31 december 2004 een subsidieplafond van 10.000 Euro.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken
namens deze:

J. van Aggelen

Ambassadeur

Terug naar begin van de pagina