Wijzigingsregeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling [...] van de prijsfactor voor de nautische opleidingen)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 17-04-2004 t/m 22-01-2014

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002 - 2003, etc. (aanpassing van de prijsfactor voor de nautische opleidingen)

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002 -2003 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,5 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,7.

 • 10643 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW6

 • 10646 - Bakschipper / Dekknecht (Baggerbedrijf)

 • 10647 - Scheepstechnicus (Zeevaart)

 • 10648 - Schipper / Machinist Beperkt Werkgebied

 • 10652 - Matroos

 • 10653 - Bootman

 • 10644 - Stuurman / Werktuigkundige Kleine Schepen (Zeevaart)

 • 10645 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW5

 • 10650 - Kapitein

 • 10651 - Stuurman / Schipper

 • 10638 - Scheepsbouwkundige (Scheepsbouw)

 • 10639 - Baggeraar (Baggerbedrijf)

 • 10640 - Baggeraar / Machinist (Baggerbedrijf)

 • 10641 - Baggeraar / Stuurman (Baggerbedrijf)

 • 10642 - Maritiem Officier (Zeevaart)

 • 10649 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW-IV

 • 10682 - Manager Haven, Vervoer en Logistiek

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2003/2004 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,5 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,7.

 • 10643 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW6

 • 10646 - Bakschipper / Dekknecht (Baggerbedrijf)

 • 10647 - Scheepstechnicus (Zeevaart)

 • 10648 - Schipper / Machinist Beperkt Werkgebied

 • 10652 - Matroos

 • 10653 - Bootman

 • 10644 - Stuurman / Werktuigkundige Kleine Schepen (Zeevaart)

 • 10645 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW5

 • 10650 - Kapitein

 • 10651 - Stuurman / Schipper

 • 10638 - Scheepsbouwkundige (Scheepsbouw)

 • 10639 - Baggeraar (Baggerbedrijf)

 • 10640 - Baggeraar / Machinist (Baggerbedrijf)

 • 10641 - Baggeraar / Stuurman (Baggerbedrijf)

 • 10642 - Maritiem Officier (Zeevaart)

 • 10649 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW-IV

 • 10682 - Manager Haven, Vervoer en Logistiek

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004/2005 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,5 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,7.

 • 10643 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW6

 • 10646 - Bakschipper / Dekknecht (Baggerbedrijf)

 • 10647 - Scheepstechnicus (Zeevaart)

 • 10648 - Schipper / Machinist Beperkt Werkgebied

 • 10652 - Matroos

 • 10653 - Bootman

 • 10644 - Stuurman / Werktuigkundige Kleine Schepen (Zeevaart)

 • 10645 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW5

 • 10650 - Kapitein

 • 10651 - Stuurman / Schipper

 • 10638 - Scheepsbouwkundige (Scheepsbouw)

 • 10639 - Baggeraar (Baggerbedrijf)

 • 10640 - Baggeraar / Machinist (Baggerbedrijf)

 • 10641 - Baggeraar / Stuurman (Baggerbedrijf)

 • 10642 - Maritiem Officier (Zeevaart)

 • 10649 - Stuurman / Werktuigkundige Zeevisvaart SW-IV

 • 10682 - Manager Haven, Vervoer en Logistiek

Artikel IV

[Vervallen per 23-01-2014]

 • 1. Deze regeling zal met de toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 2. Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin deze regeling is bekendgemaakt, werkt terug tot en met 1 januari 2004 en is voor het eerst van toepassing op het bekostigingsjaar 2004.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina