Vaststellingsregeling subsidieplafond en beleidsvoornemen Subsidieregeling Ministerie [...] Intensivering Bilaterale Betrekkingen – West-Europa)

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geldend van 16-04-2004 t/m 31-12-2005

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 31 maart 2004, nr. DWM/226/04, tot vaststelling van een subsidieplafond en een beleidsvoornemen voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken (programma Intensivering Bilaterale Betrekkingen – West-Europa)

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2006]

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2006]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze:
de

Directeur West- en Midden-Europa

,

J.H.M. Pollmann-Zaal

Terug naar begin van de pagina