Regeling verlening volmacht UWV

Geldend van 01-04-2004 t/m heden

Regeling verlening volmacht UWV

De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel gevestigd is te 's-Gravenhage, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verleent aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, waarvan de zetel gevestigd is te Amsterdam, de volmacht om in het kader van de uitvoering van de volgende regelingen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten:

Artikel 2

UWV is bevoegd om in het kader van de uitvoering van de regelingen namens de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

Artikel 3

UWV is bevoegd tot het doorverlenen van volmacht aan bij UWV in dienst zijnde functionarissen op de wijze zoals nader geregeld in het interne mandaatbesluit van UWV.

Namens de Staat der Nederlanden,
de

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina