Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2004

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-04-2011.]
[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 05-06-2004 t/m 31-12-2014

Besluit van het bestuur van het Productschap Zuivel van 31 maart 2004 tot aanwijzing van toezichthouders (Besluit PZ aanwijzing toezichthouders 2004)

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 31 maart 2004

G.A. Koopstra

voorzitter

F. Beekman

secretaris

Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mede namens de Minister van Justitie, bij besluit van 17 mei 2004, nr. TRCJZ/2004/3131.

Terug naar begin van de pagina