Beleidsregel 'Ontheffingsbeleid m.b.t. een bestaand zeegaand schip in gebruik voor bedrijfsmatige recreatie t.b.v. de sportvisserij'

Geldend van 10-08-2004 t/m heden

Beleidsregel 'Ontheffingsbeleid m.b.t. een bestaand zeegaand schip in gebruik voor bedrijfsmatige recreatie t.b.v. de sportvisserij'

Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie,

Gelet op:

artikel 5, tweede lid, van de Schepenwet;

• en artikel 7,derde lid, van de Richtlijn 98/18/EG van de Raad inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Om een bestaand schip waarvan de lengte tussen de loodlijnen ingevolge artikel 2, eerste lid, van Bijlage I, van het Schepenbesluit, 24 meter of meer bedraagt, en welke uitsluitend bestemd wordt voor gebruik als bedrijfsmatig zeegaand recreatie vaartuig ten behoeve van de sportvisserij en welk schip op de dag van de inwerkingtreding van de 'Regeling zeegaande passagiersschepen in nationale vaart' (zijnde op17 augustus 2000) beschikte over een geldig Certificaat van Deugdelijkheid dan wel waarvoor op of voor deze datum aantoonbaar een aanvraag was ingediend teneinde het schip als zodanig te certificeren, ontheffing te verlenen van:

  • het gestelde ten aanzien van de lekstabiliteit in Hoofdstuk II-2, Deel B, van de Bijlage bij de Richtlijn 2002/25, onder voorwaarde dat voldaan wordt aan de eisen voor de intacte stabiliteit als bedoeld in artikel 39 van het Schepenbesluit 1965;

  • het gestelde ten aanzien van de constructieve brandbescherming in Hoofdstuk II-2 van de Bijlage bij de Richtlijn 2002/25 onder voorwaarde dat, tenminste voor het accommodatie gedeelte van de passagiers, voldaan wordt aan de eisen ten aanzien van de constructieve brandbescherming voor vrachtschepen als bedoeld in artikel 52 van het Schepenbesluit 1965 dan wel dat de vluchtwegen vanuit deze ruimten naar het open dek voldoende breed zijn en korter zijn dan 5 meter;

  met dien verstande dat het schip alleen buitengaats mag varen:

  • 1. bij een windkracht van 6Bf of minder;.

  • 2. bij een significante golfhoogte van 2 meter of minder;

  • 3. binnen een vaargebied behorende bij Klasse B van de Richtlijn zijnde 20 mijl uit de Nederlandse kust;

  • 4. bij daglicht;

  • 5. indien het schip van voldoende middelen is voorzien om een goede uitkijk te kunnen waarborgen;

  • 6. binnen een vaargebied waarin op korte termijn kan worden beschikt over SAR faciliteiten en:

  • 7. als het is uitgerust voor het GMDSS zeegebied A1.

 • 2 Het eerste lid is niet van toepassing op een schip dat beschikt over nachtaccommodatie voor passagiers.

Rotterdam, 31 maart 2004.

Het

Hoofd van de Scheepvaartinspectie

,

H.G.H. ten Hoopen

Bijlage

Dit besluit betreft uitsluitend de volgende voor bedrijfsmatige recreatie en uitsluitend ten behoeve van de sportvisserij opererende schepen:

Scheepsnaam

Roepnaam

IMO-nr

B.jr.

Thuishaven

Brt '69

Lengte '69 (m)

SIRIUS

PHNO

5330163

1927

STELLENDAM

159

31,13

ESTRELLA

PDZN

8432962

1933

SCHEVENINGEN

306

56,77

MAARTJE

PFYG

8433057

1936

DEN OEVER

208

39,85

HENDRIK KARSSEN

PEQC

8432998

1939

DEN OEVER

149

35,2

MARIA

PFTN

5205435

1949

SCHEVENINGEN

154

32,28

BORNDIEP

PDFJ

8432936

1949

DEN HELDER

127

28,7

MARION

PFDF

5254448

1950

IJMUIDEN

147

27,69

AURORA

PCWV

8432924

1950

SCHEVENINGEN

172

33,67

MARSDIEP

PFWK

8433045

1950

DEN HELDER

127

28,7

DAGERAAD

PCCS

8928624

1950

LAUWERSOOG

152

29,03

FORTUNA

PEDJ

5127152

1954

SCHEVENINGEN

340

40,14

TENDER I

PHXT

8134039

1954

LAUWERSOOG

237

38,41

NESTOR

PGFJ

5249625

1955

DEN HELDER

273

37,03

MERCUUR

PEDP

8432974

1956

DEN OEVER

242

37,92

TRIP JUNIOR

PIAY

5119363

1957

SCHEVENINGEN

235

36,3

STELLA-BEL

PGCJ

5090567

1959

MAASSLUIS

102

24,16

MAARTJE

PFRI

7117400

1960

SCHEVENINGEN

119

28,25

TRIP SENIOR

PIBA

8433083

1964

SCHEVENINGEN

105

26,56

MAATJE ADRIANA

PFSE

8433019

1964

BRUINISSE

83

28,13

AQUARIUS

PCSL

8862636

1970

SCHEVENINGEN

331

35,9

NEELTJE JANS

PGFI

8134156

1972

VEERE

229

33,38

INGEBORG

PEWJ

7336537

1973

SCHEVENINGEN

210

31

MAATJE

   

1960

BRUINISSE

102

25,86

ARCHIMEDES

 

6509242

1964

DINTELOORD

128

27,69

Terug naar begin van de pagina