Wijzigingsregeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling [...] (aanpassing prijsfactor kwalificaties hout en meubilering)

[Regeling vervallen per 23-01-2014.]
Geldend van 16-04-2004 t/m 22-01-2014

Wijzigingsregeling Regeling vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002 - 2003, etc. (aanpassing prijsfactor kwalificaties hout en meubilering)

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Besluit

Artikel I

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2002-2003 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,1 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,3.

 • 10858 - Assistent woningstoffeerder

 • 10859 - Woningstoffeerder

 • 10860 - All Round Woningstoffeerder

 • 10861 - Verkoopadviseur Wonen

 • 10862 - Manager Wonen

Artikel II

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2003 -2004 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,1 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,3.

 • 10858 - Assistent woningstoffeerder

 • 10859 - Woningstoffeerder

 • 10860 - All Round Woningstoffeerder

 • 10861 - Verkoopadviseur Wonen

 • 10862 - Manager Wonen

Artikel III

[Vervallen per 23-01-2014]

De Regeling Vaststelling eindtermen beroepsonderwijs en vaststelling overzicht bekostigde beroepsopleidingen 2004 - 2005 wordt in die zin gewijzigd dat de prijsfactor 1,1 van de in onderstaande tabel genoemde opleidingen wordt vervangen door de prijsfactor 1,3.

 • 10858 - Assistent woningstoffeerder

 • 10859 - Woningstoffeerder

 • 10860 - All Round Woningstoffeerder

 • 10861 - Verkoopadviseur Wonen

 • 10862 - Manager Wonen

Artikel IV

[Vervallen per 23-01-2014]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Gele katern waarindeze regeling is geplaatst en is voor het eerst van toepassing op het bekostigingsjaar 2004.

Deze regeling zal met de toelichting in het Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

drs. A.D.S.M. Nijs, MBA

Terug naar begin van de pagina