Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat [...] van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

Geldend van 18-08-2004 t/m heden

Vaststellingsbesluit selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Waterstaat over de periode (1911–) 1945–2001 (Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 12 november 2003, nr. arc-2003.6257/3);

Besluiten:

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 29 maart 2004

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:
de

Algemene Rijksarchivaris

,

M.W. van Boven

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ordening en Milieubeheer,
namens deze:
de

Directeur Informatiemanagement en Organisatie

,

E.G.M. Edelbroek

Terug naar begin van de pagina